Fra Google Earth

Her er et utsnitt fra Google Earth. Link til Google Earth KMZ-fil